24 mars 2009

It aint over til the fat lady sings

sa mäklaren och drämde in den insomnade köparens slutslutbud.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar