23 oktober 2011

I´m off

Om vi inte hörs på ett par dar så är jag på väg hit. Över gatan ligger enligt egen utsago "Sveriges största riktiga varumärkesoutlet". Hotellet är ritat av nå disajnersch, maten dellischös (med lite tur har dom gräddpudding på lunchen). Jag svänger förbi min sköna söderböna Lotta på vägen.

Men ja, resans syfte är erfarenhetsutbyte med branschkollegor och innehåller frågeställningar som "Hur skapar vi ett europeiskt mervärde?". Ergo, jag får jobba för lyxen.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar