4 augusti 2013

Varför feminism?

Den kommer ju titt som tätt. Frågan om varför feminism/t och inte jämställdism/t. För det är ju det vi vill allihopa, eller hur? Jämställt, för inte vill vi att kvinnorna ska få det ännu bättre än män? Vava? Varför krångla till det, liksom. Men hej blekk har ett fiffigt och fantastiskt svar, som jag ska använda alltid och varje dag.

Helt kort: rörelser namnges efter den grupp som förfördelas, diskrimineras. Tixempelt att HBTQ-rörelsen heter just det och inte 'Rörelsen för allmän sexualitet och identitet för alla som har någon slags sexualitet överhuvudtaget'.

'Feminism är för total jämställdhet mellan könen. Feminism är för människors lika värde, oavsett kön.' skriver blekk/michaela. Men pga att system och struktur och samhälle är så totalt snedvridna behöver vi feminismen för att kämpa för samma rättigheter och möjligheter för alla människor, oavsett kön, men särskilt kvinnor.

Frågor på det?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar