10 oktober 2013

Vanföreställningar

Det finns en del självklara saker här i livet:
  • Klart vi ska ha bil!
  • Klart mamma måste vara ledig före pappa (och minst 6 månader)!
  • Klart Sverige ska ha monarki!
  • Klart man ska äta kött! 
Korvspadsklart. Eller vänta. Stopp. Paus. Kan man tänka sig att var och en drar av sig foliehatten, sätter på sig tankehatten och börjar reflekterar över våra liv, traditionerna och strukturerna vi har byggt upp? Kan man tänka sig att man börjar från andra hållet: om jag inte skulle ha bil, hur skulle jag lösa den här resan?

Det ska gudarna veta, att jag inte är deras bästa barn. Men jag vill ha det sagt, att just nu upplever jag en stor mängd oresonlighet i många diskussioner. Känns lite okritiskt och oreflekterat. Och jag vet att vi kan bättre än så.

Bara det.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar