15 maj 2011

Då kömm du upp ett hack!

Jag gillar mitt jobb. Särskilt när jag får wördnörda.

Fredagens: jag vill byta ut steg när vi kommunicerar vår process (det handlar om olika faser i en affärsidés liv och leverne). Jag förslår just fas, och röstas ner. Jag tar till bästa vapnet för ordkrigare: synonymer.se.

Jag matar in steg och får: fotsteg, kliv, fjät; hack, snäpp; åtgärd, drag, föranstaltande; fas, grad, stadium 

Vad sägs om fjät eller snäpp eller hack? Skitskönt! ”När du testat om affärsidén håller hoppar du upp ett snäpp i vår process.” eller "Nästa fjät blir att utveckla affärsidén, teamet och verksamheten."

Jag och min språknördsallierade väljer ut ett lite seriösare nivå, i egenskap av högt stående textskapare. Och röstas ner. Men även om fem myror är fler än fyra elefanter, så vill jag tycka att elefanterna väger tyngre. Än är slaget inte avgjort.

[Men symboliken blev kanske inte riktigt så smickrande.]

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar