4 september 2011

CD VD AD

Ibland kommer rubriken först, innehållet sen. Som nu. 2011 års första septembersöndag bjuder på en hel radda sköna förkortningar. För att jag började fundera på att en reklamperson kan vara både CD, VD och AD. Och för att förkortningar är king.

CD VD AD HD BD DD fd GD WD(o) SD ND MD KD ID UD

c/o NO SO xoxo zoo wo ok t o m osv osa o d obs no mao fr o m do omg iom

wtf btw www wwf ftw fwd wb wc we wki wow wlan wfan wsp vw vvs

asap aka alt att ad bl a ca alt maa AAA als cad

WC AC DC BC cc TC LC VC MC PC OC ACC ca pga max

hhkkhh hkh hm h&m mha mht möh hrInga kommentarer:

Skicka en kommentar